Tagi: "Wielka Europa"

Aleksander Dugin: Projekt Wielkiej Europy. Geopolityczny szkic przyszłości świata wielobiegunowego

Aleksander Dugin: Projekt Wielkiej Europy. Geopolityczny szkic przyszłości świata wielobiegunowego

prof. Aleksander Dugin 1. Wraz ze zmierzchem i zniknięciem pod koniec ostatniego wieku bloku państw socjalistycznych w Europie Wschodniej, pojawiła się potrzeba nowej wizji geopolityki światowej opartej na nowym podejściu. Ale inercja myślenia politycznego i brak wyobraźni historycznej wśród politycznych elit zwycięskiego Zachodu przywiodły do uproszczonej alternatywy: koncepcyjna baza w postaci zachodniej demokracji liberalnej, społeczeństwa opartego na gospodarce rynkowej, i […]

Czytaj dalej ›
Warto przeczytać: Wielka Europa. Putinowska wizja (dez)integracji europejskiej

Warto przeczytać: Wielka Europa. Putinowska wizja (dez)integracji europejskiej

Warto przeczytać: Marek Menkiszak, Wielka Europa. Putinowska wizja (dez)integracji europejskiej, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Prace OSW nr 46, Warszawa, październik 2013, ss. 43. Cała analiza do pobrania ze strony OSW po kliknięciu w niżej zamieszczoną okładkę. Spis treści TEZY Wstęp /7 I. Wielka Europa: geneza i ewolucja koncepcji /8 1. Idea „wspólnego europejskiego domu” Michaiła Gorbaczowa  (koniec lat 80.) […]

Czytaj dalej ›
Adam Rotfeld, Des Brown, Igor Iwanow: Budujmy Wielką Europę

Adam Rotfeld, Des Brown, Igor Iwanow: Budujmy Wielką Europę

Des Brown, Igor Iwanow, Adam Daniel Rotfeld* Ponad dwie dekady po zakończeniu zimnej wojny, Europa jest nadal podzielona. Zostało to udowodnione w ciągu ostatnich kilku dni przez logikę zerojedynkową używaną do opisu sytuacji na Ukrainie, gdzie ludzie najwyraźniej muszą dokonać wyboru między przyszłością „europejską” a „eurazjatycką”. Takie podejście wydaje się krótkowzroczne. Nie ulega wątpliwości, że Ukraina i inne kraje na […]

Czytaj dalej ›
Polski MSZ aktywny w projekcie tworzenia Wielkiej Europy do 2030 r.

Polski MSZ aktywny w projekcie tworzenia Wielkiej Europy do 2030 r.

Geopolityka.net – Info W dniach 8-9 października 2013 r. w Londynie odbyło się już drugie spotkanie zespołu zadaniowego ds. stosunków europejsko-rosyjskich, pracującego w ramach projektu badawczego pt. „Budowa Wielkiej Europy do 2030 r.”. Projekt został zainicjowany przez dyplomacje rosyjską. Stronę polską reprezentuje w nim rządowy Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (podległy MSZ). W pracach biorą także udział przedstawiciele Rosyjskiej Rady Spraw Międzynardowych (Rossijskij Sowiet po Mieżdunarodnym Diełom) i Europejskiej Sieci Przywództwa  (European […]

Czytaj dalej ›
stat4u