Tagi: "terroryzm"

Anita Lewandowska: Bezpieczeństwo społeczne w Europie a wzrost nastrojów radykalnych

Anita Lewandowska: Bezpieczeństwo społeczne w Europie a wzrost nastrojów radykalnych

Anita Lewandowska Czy brak bezpieczeństwa społecznego we współczesnej Europie skutkuje wzrostem nastrojów radykalnych zagrażających dotychczasowemu demokratycznemu konsensusowi? Ową tezę można rozpatrywać w różnych ujęciach, bezpieczeństwo społeczne jest bowiem szeroko rozumiane. Ja rozpatrzę dane pojęcie bardziej dogłębnie, skupiając się na hierarchii wartości. Bezpieczeństwo społeczne dotyczy odpowiedniego poziomu rozwoju oraz utrzymania tradycyjnych wzorców kultury i zwyczajów, tożsamości narodowej i religijnej[1]. Ponadto utożsamiane […]

Czytaj dalej ›
Krzysztof Karolczak: Współczesny terroryzm w świetle teorii Halforda Mackindera

Krzysztof Karolczak: Współczesny terroryzm w świetle teorii Halforda Mackindera

dr Krzysztof Karolczak Kto panuje nad Europą Wschodnią, panuje nad Heartlandem, kto panuje nad Heartlandem panuje nad Wyspą Świata, kto panuje nad Wyspą Świata panuje nad światem – Halford Mackinder (1919)   Gdy 25 stycznia 1904 roku Halford John Mackinder zaprezentował członkom londyńskiego Royal Geographical Society zręby swojej teorii (rozwiniętej już po Wielkiej Wojnie w pracy: Democratic Ideals and Reality) przyjęli ją […]

Czytaj dalej ›
stat4u