Tagi: "prometeizm"

Wojciech Suszyński: Rzeczpospolita Polska w środkowoeuropejskim układzie geopolitycznym: prometeizm ideą czy pragmatyzmem?

Wojciech Suszyński: Rzeczpospolita Polska w środkowoeuropejskim układzie geopolitycznym: prometeizm ideą czy pragmatyzmem?

Wojciech Suszyński Część I. Wschód Toczący się konflikt na wschodniej Ukrainie poza zogniskowaniem na pewien czas uwagi opinii publicznej na zagadnieniach dotyczących właściwego zabezpieczenia granic i generalnie bezpieczeństwa międzynarodowego Rzeczypospolitej Polskiej, wywołał również ożywioną dyskusję dotyczącą pożądanej polityki jaką Rzeczypospolita winna prowadzić w obliczu zagrożeń rysujących się coraz wyraźniej na wschodzie. Zagrożenia owe związane są z przystąpieniem przez Federację Rosyjską […]

Czytaj dalej ›
Edmund Charaszkiewicz: Zagadnienie prometejskie

Edmund Charaszkiewicz: Zagadnienie prometejskie

W ramach publikacji tekstów źródłowych z zakresu historii myśli geopolitycznej, poniżej zamieszczamy referat na temat prometeizmu jako ruchu politycznego, wygłoszony w dniu 12 lutego 1940 roku w Paryżu, w hotelu "Ceres", przez Edmunda Charaszkiewicza, oficera przedwojennego polskiego wywiadu wojskowego. Poniżej krótki biogram autora. Edmund Charaszkiewicz (1898-1975) – od 1914 r. żołnierz Legionów Polskich, a od 1917 r. pracownik Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu. Uczestnik wojny […]

Czytaj dalej ›
Włodzimierz Bączkowski: Uwagi o istocie siły rosyjskiej. Część 2.

Włodzimierz Bączkowski: Uwagi o istocie siły rosyjskiej. Część 2.

Włodzimierz Bączkowski [Ciąg dalszy – zobacz część 1.] IV Rok 1920 jest dalszym ciągiem dziejów dywersji rosyjskiej, za którą wlecze się byle jaka armia będąca dodatkiem, rodzajem licznej watahy pacyfikacyjnej. B. Szaposznikow, bardzo dyskretnie dyskutujący z pomysłem „pochodu za Wisłę” Tuchaczewskiego, dość wyraźnie atakuje naiwne, europejskie poglądy niefortunnego czerwonego marszałka. Klęska 1920 r. wypłynęła nie ze słabości armii czy jej […]

Czytaj dalej ›
Włodzimierz Bączkowski: Uwagi o istocie siły rosyjskiej. Część 1.

Włodzimierz Bączkowski: Uwagi o istocie siły rosyjskiej. Część 1.

Włodzimierz Bączkowski [Przedruk za: „Wschód–Orient; Kwartalnik poświęcony sprawom Wschodu”, Warszawa, październik-grudzień 1938]. I W. Iwan, głęboki myśliciel rosyjski[1], pisał: Zawojewanija wsiegda byli dla nas ekwiwalentom gosudarstwiennoj siły [„Podboje były dla nas zawsze ekwiwalentem siły państwowej” – tłum. red.]. Gen. Kuropatkin w swym dzienniku oblicza, że w ciągu ostatnich lat Rosja prowadziła długi szereg wojen, ciągnących się w sumie 128 lat […]

Czytaj dalej ›
stat4u