Tagi: "Primakow"

Rosyjska polityka zagraniczna: koncepcja pragmatycznego konsensusu

Rosyjska polityka zagraniczna: koncepcja pragmatycznego konsensusu

Kamil Gołaś Koncepcja pragmatycznego konsensusu bywa nazywana również koncepcją multipolarnego ładu światowego oraz „dynamicznej równowagi”. Została ona przedstawiona przez Jewgienija Primakowa na 51. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Uważał on, że najkorzystniejszy dla Rosji jest policentryczny ład na świecie. W takim środowisku Federacja, choć znacznie osłabiona, mogłaby odgrywać znacząca rolę. Jej położenie na styku wszystkich ważniejszych ośrodków siły na świecie umożliwiałoby  […]

Czytaj dalej ›
stat4u