Tagi: "państwo"

Andrzej Piskozub: Rzeczpospolita Obojga Narodów polską unijną przeszłością

Andrzej Piskozub: Rzeczpospolita Obojga Narodów polską unijną przeszłością

prof. dr hab. Andrzej Piskozub   Rzeczpospolita Obojga Narodów – państwo wymazane u schyłku XVIII wieku z mapy Europy przez sąsiadów, którzy podzielili między siebie terytorium Rzeczypospolitej – jest tym obszarem, który dla jego mieszkańców był ich historyczną ojczyzną. Nie było to państwo jednego narodu, który mógłby rościć sobie prawo do tego, że tylko on jest wyłącznym jego spadkobiercą i dziedzicem. […]

Czytaj dalej ›
Bohdan Wasiutyński: O myśl państwową

Bohdan Wasiutyński: O myśl państwową

Bohdan Wasiutyński Stosunek społeczeństwa do państwa stanowi jedno z najciekawszych zagadnień psychologii zbiorowej. Prawie wszystkie państwa powstały drogą podboju. Posłuch dla rozkazów władcy zapewniała siła, którą on rozporządzał, tępiąc z bezwzględną surowością wszelkie objawy przeciwstawiania się swej woli. Uleganie władzy z obawy kary przekształciło się po szeregu pokoleń z przymusu czysto zewnętrznego w przymus wewnętrzny, psychiczny, w poczucie obowiązku i […]

Czytaj dalej ›
Piotr Wilczyński: Koncepcje państwa we współczesnej myśli politycznej

Piotr Wilczyński: Koncepcje państwa we współczesnej myśli politycznej

dr Piotr L. Wilczyński Obserwacje funkcjonowania współczesnego państwa pozwalają historykom oraz politologom przełomu XIX i XX wieku uchwycić kilka istotnych tendencji i zmian zachodzących w jego charakterze. Na tle tych zmian pojawiają się przeróżne projekty, a nawet konkretne plany politycznej przebudowy świata i instytucji państwa jako organizacji społeczeństwa posiadającej atrybuty państwowości (terytorium, obywateli, rząd, budżet, podmiotowość międzynarodową, własną politykę itd.). […]

Czytaj dalej ›
stat4u