Tagi: "mniejszości narodowe"

Jan Stec: Mniejszości narodowe w procesach zmian geopolitycznych na obszarze poradzieckim

Jan Stec: Mniejszości narodowe w procesach zmian geopolitycznych na obszarze poradzieckim

 Jan Stec Po rozpadzie ZSRR w latach 1990–1992 na obszarach nowo powstałych bądź reaktywowanych państw znalazły się duże grupy mniejszości narodowych, głównie rosyjskich, ale nie tylko. Na podstawie wydarzeń ostatniego dziesięciolecia oraz trwających obecnie konfliktów można wnioskować, że mniejszości te są i będą wykorzystywane w czasie podejmowania różnego rodzaju działań zmierzających do zmian sytuacji geopolitycznej na terenach byłego imperium. Na […]

Czytaj dalej ›
Imigranci w Europie – kartogram

Imigranci w Europie – kartogram

Oprac. Mateusz Dudek

Czytaj dalej ›
stat4u