Tagi: "Maurycy Mochnacki"

Grzegorz Tokarz: Rosja w koncepcji Maurycego Mochnackiego – aspekt geograficzny

Grzegorz Tokarz: Rosja w koncepcji Maurycego Mochnackiego – aspekt geograficzny

dr Grzegorz Tokarz Maurycy Mochnacki był jednym z najbardziej znanych romantyków, którzy polemizowali z przedstawicielami nurtu klasycznego. Oprócz osiągnięć w krytyce literackiej, położył ogromne zasługi dla polskiej krytyki muzycznej (uważa się go za jej ojca). Napisał ważne dzieło z zakresu historii, poświęcone powstaniu listopadowemu ,,Powstanie narodu polskiego w roku 1830-1831’’. Jednocześnie był utalentowanym organizatorem, dość wspomnieć, iż współredagował ,,Gazetę Polską’’ […]

Czytaj dalej ›
stat4u