Tagi: "Marek Rewizorski"

Marek Rewizorski: O identyfikacji narodowej, integracji i tożsamości europejskiej w czasie kryzysu

Marek Rewizorski: O identyfikacji narodowej, integracji i tożsamości europejskiej w czasie kryzysu

dr Marek Rewizorski Po upływie kilku dziesięcioleci od zainicjowania projektu europejskiego wciąż trudno jest postawić tezę, jakoby sektorowe wysiłki poszczególnych państw pozwoliły na zbudowanie tożsamości europejskiej zdolnej do tego, by zastąpić tożsamości narodowe. Stało się wręcz odwrotnie. Na peryferiach myślenia zintegrowanego wokół konstruowania kolektywnej identyfikacji europejskiej, wzmocnionej katalogiem wspólnych wartości zawartych w Traktacie o Unii Europejskiej i Karcie Praw Podstawowych, […]

Czytaj dalej ›
Marek Rewizorski: Poza neoliberalną wizję globalizacji: narodziny i rozprzestrzenianie się prekariatu w Europie

Marek Rewizorski: Poza neoliberalną wizję globalizacji: narodziny i rozprzestrzenianie się prekariatu w Europie

dr Marek Rewizorski Efektem przemian, które nastąpiły w świecie zachodnim w połowie lat 70. ubiegłego wieku było dojście do głosu grupy myślicieli neoliberalnych, przekonujących, że jeżeli nie zostaną ograniczone kosztowne i nie mające uzasadnienia ekonomicznego zabezpieczenia socjalne dla klasy pracującej, sektora publicznego a także zmniejszone wpływy związków zawodowych – Europa stanie w obliczu deindustralizacji, wzrostu bezrobocia, spadku wzrostu gospodarczego, odpływu […]

Czytaj dalej ›
stat4u