Tagi: "Kamil Gołaś"

Kamil Gołaś: Relacje Rosja – Indie

Kamil Gołaś: Relacje Rosja – Indie

Kamil Gołaś Indie leżą w ważnym z punktu widzenia strategicznego regionie świata tj. w Azji Południowej. Co prawda jest to region odrębny od omawianego wcześniej, jednak stosunki Rosji z Indiami są istotne dla pozycji Moskwy w wymiarze zarówno regionalnym jak i globalnym. Ponadto Indie graniczą z Chinami co w dodatkowy sposób wzmacnia ich znaczenie, także w polityce Rosji wobec regionu […]

Czytaj dalej ›
Kamil Gołaś: Stosunki Rosji z Japonią

Kamil Gołaś: Stosunki Rosji z Japonią

Kamil Gołaś Stosunki Rosji z Japonią są ważne przede wszystkim z powodu mocarstwowości gospodarczej tej ostatniej. Jednak kontakty obu stron nie mogą przekroczyć pewnego poziomu, który jest wyznaczony nierozwiazaną dotąd kwestią terytorialną oraz brakiem porozumienia normalizującym stosunki dwustronne po II wojnie światowej. Japonia jest również postrzegana w Rosji przez pryzmat jej sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, co w przypadku obu stron […]

Czytaj dalej ›
Kamil Gołaś: Stosunki Rosja – Chiny

Kamil Gołaś: Stosunki Rosja – Chiny

Kamil Gołaś Rosja i Chiny nawiązały kontakt w XVII wieku, od tego czasu ich wzajemne stosunki obfitowały w wiele konfliktów, sporów i problemów. Jednak były też okresy intensywnej współpracy i realizacji wspólnych interesów. Dla obu państw wzajemne stosunki są bardzo istotne, gdyż od ich stanu w dużej mierze zależy pozycja drugiej strony na arenie międzynarodowej. Obie strony są zainteresowane współpracą, […]

Czytaj dalej ›
Kamil Gołaś: Region Azji i Pacyfiku oraz jego znaczenie dla Federacji Rosyjskiej

Kamil Gołaś: Region Azji i Pacyfiku oraz jego znaczenie dla Federacji Rosyjskiej

Kamil Gołaś Region Azji i Pacyfiku jest wyjątkowy na tle świata. Ścierają się w nim bowiem interesy bez mała wszystkich najważniejszych graczy na arenie międzynarodowej. Jest on kluczem do globalnej mocarstwowości USA, jednym z głównych obszarów zainteresowania Japonii, regionem istotnych interesów ekonomicznych Unii Europejskiej, punktem wyjścia dla globalno – mocarstwowych aspiracji Chin oraz obszarem zajmującym istotne miejsce w rosyjskiej polityce […]

Czytaj dalej ›
Kamil Gołaś: Polityka Rosji wobec Polski

Kamil Gołaś: Polityka Rosji wobec Polski

Kamil Gołaś Polityka wschodnia była jednym z najważniejszych kierunków w początkach istnienia Polski, co było oczywiście związane z chęcią odzyskania pełnej suwerenności przez nasze państwo oraz ostrożnym pożegnaniem z „Wielkim Bratem”. Z drugiej strony Europa Środkowa nie zajmowała prominentnego miejsca w polityce zagranicznej Rosji. Należy pamiętać, że w początkowym okresie Moskwie szczególnie zależało na stosunkach z USA i Zachodem oraz […]

Czytaj dalej ›
stat4u