Tagi: "Jarosław Macała"

Jarosław Macała: „Tenno-Geopolitik”. Znaczenie religii w geopolityce Japonii po 1868 r. według Karla Haushofera

Jarosław Macała: „Tenno-Geopolitik”. Znaczenie religii w geopolityce Japonii po 1868 r. według Karla Haushofera

prof. dr hab. Jarosław Macała Problem roli religii w analizach geopolitycznych nie doczekał się do tej pory gruntownych i kompleksowych studiów, choć liczba publikacji na ten temat stale rośnie. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że obie te sfery należą do innych światów: sacrum i profanum. Jednak trudno pomijać  religie przy analizach geopolitycznych, albowiem należą do podstawowych komponentów  ludzkiego myślenia o […]

Czytaj dalej ›
Jarosław Macała: Blok kontynentalny Karla Haushofera

Jarosław Macała: Blok kontynentalny Karla Haushofera

prof. dr hab. Jarosław Macała   Zweifellos die größte und wichtigste wel­t­politische Wendung unserer Zeit ist die Bildung eines mächtigen, Europa, Nord- und Ostasien umfassenden Kontinentalblockes. gen. Karl Haushofer (1941)   Jednym z najgłośniejszych dziś geopolitycznych dokonań Karla Haushofera jest sformułowana przez niego na przełomie lat 1930/40-tych koncepcja eurazjatyckiego bloku kontynentalnego.

Czytaj dalej ›
Jarosław Macała: Czym jest geopolityka? Spory wokół jej definicji

Jarosław Macała: Czym jest geopolityka? Spory wokół jej definicji

prof. dr hab. Jarosław Macała Dyskusje nad tym, czy jest geopolityka trwają już od 100 lat, a końca ich nie widać. Niniejsze studium, to drobny przyczynek do tej debaty. Bez wątpienia czynniki geograficzne tworzyły odwieczne ramy dla egzystencji człowieka. Także dla struktur, które człowiek tworzył i tworzy, np. gospodarczych czy politycznych. Jeśli życie człowieka możemy możemy umiejscowić w konkretnej przestrzeni, […]

Czytaj dalej ›
Polska przestrzeń geopolityki

Polska przestrzeń geopolityki

prof. dr hab. Jarosław Macała   Recenzja: Piotr Eberhardt (red.), Problematyka geopolityczna ziem polskich, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2008, ss. 337.    

Czytaj dalej ›
Jarosław Macała: Nieco zapomniany Karl Haushofer

Jarosław Macała: Nieco zapomniany Karl Haushofer

prof. dr hab. Jarosław Macała   Karl Haushofer (1869-1946) był bez wątpienia najwybitniejszym niemieckim geopolitykiem, twórcą całej szkoły myślenia o związku polityki z przestrzenią. Dziś jest chyba niedoceniany, szczególnie w Polsce.

Czytaj dalej ›
stat4u