Tagi: "ideologia"

Piotr Wilczyński: Koncepcje państwa we współczesnej myśli politycznej

Piotr Wilczyński: Koncepcje państwa we współczesnej myśli politycznej

dr Piotr L. Wilczyński Obserwacje funkcjonowania współczesnego państwa pozwalają historykom oraz politologom przełomu XIX i XX wieku uchwycić kilka istotnych tendencji i zmian zachodzących w jego charakterze. Na tle tych zmian pojawiają się przeróżne projekty, a nawet konkretne plany politycznej przebudowy świata i instytucji państwa jako organizacji społeczeństwa posiadającej atrybuty państwowości (terytorium, obywateli, rząd, budżet, podmiotowość międzynarodową, własną politykę itd.). […]

Czytaj dalej ›
Podstawowe cechy współczesnej ideologii socjaldemokratycznej w Polsce

Podstawowe cechy współczesnej ideologii socjaldemokratycznej w Polsce

Marek Tyrała We współczesnych krajach demokratycznych żywe są tylko trzy stereotypy doktrynalne: liberalny, socjaldemokratyczny oraz konserwatywny.  Socjaldemokracje można określić np. jako lewicowy ruch społeczny wywodzący się z korzeni robotniczych, który za główny cel stawia sobie budowę ustroju i społeczeństwa socjalistycznego drogą demokratycznych reform. Do głównych wartości socjaldemokracji zalicza się: ochronę praw pracowniczych (ochrona  związków zawodowych), opodatkowanie progresywne, równouprawnienie wszystkich klas (warstw) społecznych, ideę demokracji uczestniczącej, kwestie socjalne (darmowa: edukacja, […]

Czytaj dalej ›
stat4u