Tagi: "Grzegorz Tokarz"

Grzegorz Tokarz: Rosja w rozważaniach Adama Czartoryskiego (okres napoleoński)

Grzegorz Tokarz: Rosja w rozważaniach Adama Czartoryskiego (okres napoleoński)

dr Grzegorz Tokarz W literaturze polskiej pojawiło się szereg publikacji dotyczących działalności Adama Jerzego Czartoryskiego[1]. Szczególnie dużo uwagi poświęcono działalności tego polityka po upadku powstania listopadowego, kiedy to na emigracji próbował prowadzić wśród państw europejskich akcję propagandową, mającą na celu przekonanie ich do sprawy polskiej. Wydaje się jednak, że godnym zainteresowania są poglądy geopolityczne tegoż polityka w okresie napoleońskim, pamiętać […]

Czytaj dalej ›
Grzegorz Tokarz: Polska i Rosja – mistyczne sąsiedztwo – koncepcja Andrzeja Towiańskiego

Grzegorz Tokarz: Polska i Rosja – mistyczne sąsiedztwo – koncepcja Andrzeja Towiańskiego

dr Grzegorz Tokarz Andrzej Towiański należy do kontrowersyjnych postaci polskiego życia literackiego i filozoficznego na emigracji w XIX w. Urodził się w 1799 r. w folwarku Antoszwińcie (okolice Wilna), pobierał nauki w wileńskim gimnazjum, w tym też mieście wstąpił na Uniwersytet (Wydział Literatury i Sztuk Wyzwolonych, a następnie Wydział Prawa i Nauk Moralnych). Po zakończeniu edukacji rozpoczął pracę w tamtejszym […]

Czytaj dalej ›
Grzegorz Tokarz: Rosja w koncepcji Maurycego Mochnackiego – aspekt geograficzny

Grzegorz Tokarz: Rosja w koncepcji Maurycego Mochnackiego – aspekt geograficzny

dr Grzegorz Tokarz Maurycy Mochnacki był jednym z najbardziej znanych romantyków, którzy polemizowali z przedstawicielami nurtu klasycznego. Oprócz osiągnięć w krytyce literackiej, położył ogromne zasługi dla polskiej krytyki muzycznej (uważa się go za jej ojca). Napisał ważne dzieło z zakresu historii, poświęcone powstaniu listopadowemu ,,Powstanie narodu polskiego w roku 1830-1831’’. Jednocześnie był utalentowanym organizatorem, dość wspomnieć, iż współredagował ,,Gazetę Polską’’ […]

Czytaj dalej ›
Filozofia a geografia: przypadek Hegla

Filozofia a geografia: przypadek Hegla

dr Grzegorz Tokarz Georg Hegel należy do grupy tych myślicieli, których dzieło w fundamentalny sposób wpłynęło na rozwój wielu nurtów: filozoficznych, społecznych czy politycznych. Rozważania tego niemieckiego filozofa nadal są aktualne, interpretuje się jego dzieła w różny sposób, próbuje się je uwspółcześnić, aby przybliżyć się do prawdy o rzeczywistości nas otaczającej. Celem niniejszego tekstu jest próba przeanalizowania, jakie zachodzą, zdaniem […]

Czytaj dalej ›
Filozoficzno-przyrodnicze determinanty geopolityki

Filozoficzno-przyrodnicze determinanty geopolityki

dr Grzegorz Tokarz Wiek XIX i XX to czas, kiedy nastąpił gwałtowny rozwój nauk. Oprócz nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych duże osiągnięcia uzyskały nauki humanistyczne (rozumiane również jako nauki społeczne). O ile dwie pierwsze nawzajem się przeplatają, korzystają ze swoich osiągnięć, to w przypadku nauk humanistycznych nastąpiła swoistego rodzaju alienacja, o ile w okresie oświecenia (głównie francuskiego) człowieka starano się […]

Czytaj dalej ›
stat4u