Tagi: "Gdańsk"

Andrzej Piskozub: Umbilicus Mundi: Gdańsk Güntera Grassa

Andrzej Piskozub: Umbilicus Mundi: Gdańsk Güntera Grassa

[cykl: Septet gdański – odcinek siódmy] prof. dr hab. Andrzej  Piskozub Umbilicus mundi – pępek świata, jego punkt środkowy. O tym, że takim jest dla Güntera Grassa miasto, w którym się w 1927 roku urodził, wątpliwości nie ma czytelnik jego powieści.Temu zawdzięcza  Grass niezwykłą popularność, okazywaną mu w Gdańsku, ilekroć z Niemiec tutaj przybywa. Jej przyczynę objaśnia niemiecka krytyka literacka. Karl […]

Czytaj dalej ›
Andrzej Piskozub: Gdansk – Danzig – Gdańsk: miasto w Europie

Andrzej Piskozub: Gdansk – Danzig – Gdańsk: miasto w Europie

[Cykl: Septet gdański – odcinek szósty] prof. dr hab. Andrzej  Piskozub Kiedy powstał Gdańsk? Jako miasto średniowiecznej Europy, w tym nieznanym roku  XIII wieku, kiedy na mocy zaginionego później dokumentu, Świętopełk Wielki dokonał  lokacji miasta  według prawa lubeckiego. To  <miasto na prawie>, po niemiecku Rechtstadt,, wtedy  zasiedlali osadnicy niemieccy, licznie w tym stuleciu w Gdańsku się osiedlający. Erich Keyser pisze, […]

Czytaj dalej ›
Andrzej Piskozub: Gdańsk w epokach międzyrozbiorowych

Andrzej Piskozub: Gdańsk w epokach międzyrozbiorowych

[Cykl: Septet gdański – odcinek piąty ]. prof. dr hab. Andrzej  Piskozub  Gdańsk, jako casus belli, stał się przedmiotem konfliktów międzypaństwowych, kończących obie epoki międzyrozbiorowe w nowożytnych dziejach Europy – zarówno tej z drugiej połowy XVIII, jak i tej z pierwszej połowy XX wieku. Periodyzacja dziejów, wyłanianie poszczególnych jej epok, możliwa jest dopiero ex post, kiedy czasokres tej epoki należy […]

Czytaj dalej ›
Andrzej Piskozub: Gdańsk miasto nasze

Andrzej Piskozub: Gdańsk miasto nasze

[cykl: Septet gdański – odcinek czwarty] prof. dr hab. Andrzej  Piskozub Gdańsk w powstaniu przeciwko Państwu Zakonnemu oddał się pod opiekę króla polskiego w  1454 roku  a został  utracony po 339 latach, w drugim rozbiorze Królestwa Polskiego w 1793 roku. Wcześniej pozostawał w Państwie Zakonnym przez 146 lat  (1308-1454) a zatem w okresie o połowę krótszym. Erich Keyser przedstawił tę […]

Czytaj dalej ›
Andrzej Piskozub: Region „Małego Pomorza”

Andrzej Piskozub: Region „Małego Pomorza”

[Cykl: Septet gdański  – odcinek drugi] prof. dr hab. Andrzej  Piskozub   Historyk gdański Erich Keyser (1895-1968), rozdział pierwszy swoich Danzigs Geschichte zatytułował: Danzig und Pommerellen. Historycy polscy owo niemieckie Pommerellen dość zgodnie nazywają  Pomorzem Gdańskim. A to jest tłumaczeniem niepoprawnym. Region po zachodniej stronie dolnej Wisły nazywany był Pomerellen, zanim  u ujścia Wisły powstało miasto Gdańsk,  kiedy w miejscu, […]

Czytaj dalej ›
stat4u