Tagi: "filozofia"

Idea wieczystego pokoju. Część II

Idea wieczystego pokoju. Część II

Adam Klonek W wstępie Kant zwraca uwagę na to jak w jego czasach absurdalną jest idea wiecznego pokoju („Autor dzieła traktu­jącego o współczesności świadom jest tego, iż polityk zajmujący się praktyką prędzej w sobie samym znajdzie upodobanie i będzie spoglądał na tego, kto zajmuje się teorią, jako na szkolnego pedanta, którego jałowe rozważania nie są wprawdzie niczym niebezpiecznym, wszelako pań­stwu […]

Czytaj dalej ›
Idea wieczystego pokoju. Część I

Idea wieczystego pokoju. Część I

Adam Klonek Przemyślenia Kanta, będące przyczynkiem do powstania idei wieczystego pokoju, miały swe korzenie w jego rozległych zainteresowaniach obejmujących wszelkie nauki włączając w to historie, prawo i politykę. Stefan Kaczmarek pisze o intelektualnych skłonnościach filozofa z Królewca tymi słowy: „Naj­bardziej jednak lubił Kant mówić o polityce, którą się „rozkoszo­wał". W czasie wielkiej rewolucji francuskiej temat ten tak go fascynował, że […]

Czytaj dalej ›
Metafizyka Immanuela Kanta. Część II

Metafizyka Immanuela Kanta. Część II

Adam Klonek Dla nauki o poznaniu zmysłowym stworzył filozof z Królewca nazwę estetyki transcendentalnej. Zajmuje się ona analizą form zjawisk, tym jak przedstawienia odnoszą się do rzeczywistości. Podczas gdy Kant podjął refleksję nad tym jak rozum przekształca doznania zmysłowe na fenomeny, doszedł do wniosku koniecznym warunkiem ich powstania są: czas i przestrzeń. Co więcej, doszedł do wniosku że przestrzeń i […]

Czytaj dalej ›
Metafizyka Immanuela Kanta. Część I

Metafizyka Immanuela Kanta. Część I

Adam Klonek Omówienie zagadnień filozoficznych, którymi zajmuje się Kant w swych licznych dziełach, wykraczają daleko poza możliwości niniejszego opracowania. Dlatego, najodpowiedniejszym będzie, podjąć jedynie próbę naszkicowania najważniejszych dla krytycyzmu zagadnień i koncepcji. Korzenie filozofii Kanta sięgają dwóch źródeł. Jak pisze Tatarkiewicz: „Z jednej strony empiryści, jak Locke i Hume, byli mu poprzednikami w tym, że wysuwali zagadnienie poznania na czoło […]

Czytaj dalej ›
Człowiek, imperatyw kategoryczny, imperatyw praktyczny. Część II

Człowiek, imperatyw kategoryczny, imperatyw praktyczny. Część II

Adam Klonek Ważnym elementem w konstrukcji systemu etycznego Kanta jest pojęcie obowiązku konstytuującego czyny moralne i będącego jednocześnie nakazem rozumu. Obowiązek jest utożsamiany przez filozofa z Królewca za przymusem moralnym będącym w opozycji do egocentryzmu lub też miłości własnej. Tadeusz Biesaga, pisząc o wzajemnej relacji skłonności człowieka oraz jego moralnego przymusu, stwierdza, że: „Kant potraktował ujawniony w jego uzasadnieniu moralności […]

Czytaj dalej ›
stat4u