Tagi: "Daniel Zbytek"

Radosław Domke: Azjatycka szachownica w ujęciu Kishore Mahbubaniego

Radosław Domke: Azjatycka szachownica w ujęciu Kishore Mahbubaniego

dr Radosław Domke W niniejszym studium autor pragnie się odnieść do tez i opinii znanego singapurskiego dyplomaty Kishore Mahbubaniego[1] zawartych w jego najnowszej rozprawie: Nowa półkula azjatycka[2], konfrontując jego poglądy ze zdaniem innych geopolityków i politologów. Jego rozprawa jest raczej punktem odniesienia do przemyśleń i analiz na temat roli i znaczenia Azji w XXI stuleciu. W żadnym wypadku piszący nie […]

Czytaj dalej ›
stat4u