Tagi: "Colin S. Grey"

Wielowymiarowość strategii według Colina Samuela Graya

Wielowymiarowość strategii według Colina Samuela Graya

Anna Janiak Carl von Clausewitz w swoim dziele O wojnie pisał: „W strategii jest zatem wszystko proste, ale nie jest jeszcze przez to samo zbyt łatwe”[1]. Klucz do zrozumienia relacji pomiędzy polityką, strategią i taktyką jest prosty i może być wyrażony przy pomocy podstawowych terminów. Często jednak w praktyce, rzeczownik i przymiotnik „strategia” i „strategiczny” są zawłaszczane lub stosowane niewłaściwie […]

Czytaj dalej ›
stat4u