Tagi: "Chatami"

Mateusz Hudzikowski: Religie starożytnej Persji

Mateusz Hudzikowski: Religie starożytnej Persji

dr Mateusz Hudzikowski Pierwotne wierzenia ludów irańskich polegały na oddawaniu czci czterem podstawowym „pierwiastkom”, konstytuującym cały istniejący świat, przyrodę i ludzkość. Substancjami tymi były: światło, woda, ziemia i powietrze. Za najważniejsze uznano światło. Miało to związek z prymitywnym kultem Ariów, który powstał prawdopodobnie w momencie rozpoczęcia wielkich migracji. Przyczyna tych wędrówek tkwiła w poszukiwaniu ciepła, w podążaniu za słońcem, jego […]

Czytaj dalej ›
Mateusz Hudzikowski: Perskie imperium – część II

Mateusz Hudzikowski: Perskie imperium – część II

dr Mateusz Hudzikowski Następcą Cyrusa II Wielkiego został jego syn – Kambyzes II. Jeszcze za życia swego ojca zdobywał doświadczenie władając Babilonem, po jego śmierci przyłączył do swojego imperium Egipt (dzięki wywiadowi, który uzyskał od Greków służących w armii faraona istotne informacje oraz pomocy Ismaelitów – Arabów, którzy wybudowali ze skór zwierzęcych wodociągi przez pustynię!) i prawdopodobnie również Etiopię, choć […]

Czytaj dalej ›
Mateusz Hudzikowski: Perskie imperium – część I

Mateusz Hudzikowski: Perskie imperium – część I

dr Mateusz Hudzikowski Trudno określić dokładną datę przybycia Medów i Persów na Płaskowyż Irański. Ogólnie rzecz biorąc stało się to w II poł. II tysiąclecia p.n.e., już po założeniu państwa Mitanni na Bliskim Wschodzie przez Hurytów z Kaukazu, co miało miejsce około roku 1500 p.n.e. Jakieś 100 lat wcześniej mówiący również indoeuropejskim językiem, lecz nie zaliczanym do aryjskich, Hetyci założyli […]

Czytaj dalej ›
Mateusz Hudzikowski: Geopolityka Iranu – pochodzenie Persów

Mateusz Hudzikowski: Geopolityka Iranu – pochodzenie Persów

dr Mateusz Hudzikowski Irańczycy sami siebie określają mianem Persów[1]. Ta nazwa bardzo często spotykana jest zarówno w publicystyce, jak i publikacjach naukowych, co ma swoje uzasadnienie. Decydują o tym względy historyczne, etniczne i kulturowe, a jeśli chodzi o samych mieszkańców Iranu, również poczucie narodowej dumy. Irańczycy, czy też Persowie, są bowiem stereotypowo utożsamiani z Arabami, jako że zamieszkują Bliski Wschód […]

Czytaj dalej ›
stat4u