Tagi: "Adam Skwarczyński"

Adam Skwarczyński o Józefie Piłsudskim

Adam Skwarczyński o Józefie Piłsudskim

Jego ideał wychowawczy zmierza do urobienia człowieka własnowolnego i własnowolnego społeczeństwa, do wydobywania z ludzi i ze społeczeństwa czynu. Nie nakazywania, ale stawiania człowieka i społeczeństwa w takim położeniu, w którym rodzi się decyzja, poczucie odpowiedzialności i czyn. Zaledwie znajdzie się w sytuacji dyktatora (listopad 1918, maj 1926, „Brześć”), natychmiast z sytuacji tej wyciąga konsekwencje wprost przeciwne: demokratyczne, liberalne, konstytucyjne. […]

Czytaj dalej ›
Adam Skwarczyński: Zagadnienia patriotyzmu polskiego

Adam Skwarczyński: Zagadnienia patriotyzmu polskiego

Adam Skwarczyński (Przedruk z pisma „Promień” 1910, nr 4-5). Więcej informacji o postaci Adama Skwarczyńskiego – tutaj) Ze strony reakcyjnych żywiołów słyszy się bezustannie niemal zarzuty braku poczucia narodowego, „antynarodowości” itd., skierowane pod adresem wszelkich objawów myśli postępowej, postępowych, socjalistycznych czy rewolucyjnych partii i poszczególnych osób. Zarzuty te spotykają się z silnymi protestami, odpierane są w polemice tak pismem, jak […]

Czytaj dalej ›
stat4u