Studia podyplomowe: Obrona Terytorialna

obterStudia Podyplomowe

OBRONA TERYTORIALNA

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego 

Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Czas trwania – 2 semestry

O studiach:
Studia „Obrona terytorialna” są nowatorskimi i jedynymi tego typu studiami w Polsce, powołanymi z myślą o przygotowaniu kadry dla przyszłych formacji militarnych opartych na zasadzie obrony terytorialnej. Za opracowanie programu studiów i kształcenie słuchaczy odpowiadają eksperci z Ruchu na Rzecz Obrony Terytorialnej i związani z tą organizacją najwybitniejsi teoretycy obrony terytorialnej w Polsce

Cel studiów:

 • przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności dotyczących zarządzania oraz budowania elementów bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania w tych strukturach potencjału pozarządowych organizacji społecznych o profilu proobronnym;
 • przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej zakładania, organizowania oraz zarządzania organizacjami proobronnymi;
 • przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w organach administracji publicznej, związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi;
 • podniesienie wiedzy i umiejętności osób związanych z resortami siłowymi, współpracujących ze społecznymi organizacjami zwiększającymi potencjał systemu bezpieczeństwa terytorialnego kraju.

Ponadto studia pozwalają uzyskać uprawnienia kierownika oraz opiekuna placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.

Sylwetka absolwenta:
Ukończenie studiów podyplomowych Obrona Terytorialna daje absolwentowi dodatkowe kwalifikacje do pracy na stanowiskach:

 • osób zarządzających strukturami proobronnych organizacji pozarządowych;
 • osób odpowiedzialnych w organizacjach pozarządowych szkolących młodzież przedpoborową;
 • menadżerów przedsięwzięć mających na celu podniesienie kwalifikacji ochotników do zawodowej służby wojskowej;
 • kierowników projektów szkoleniowych dla proobronnych organizacji pozarządowych;
 • urzędników państwowych związanych z bezpieczeństwem terytorialnym kraju;
 • żołnierzy zawodowych pracujących w sztabach i jednostkach wojskowych na stanowiskach związanych ze współpracą z organizacjami społecznymi oraz wychowawczymi.
obter

Kadra:
Wśród wykładowców znajdują się wybitni teoretycy i praktycy, w tym między innymi: płk prof. dr hab. Ryszard Jakubczak, płk dr hab. Józef Marczak, dr Paweł Makowiec, por. mgr Grzegorz Matyasik – prezes Ruchu na Rzecz Obrony Terytorialnej, gen. dyw. mgr inż. Andrzej Pietrzyk, dr Leszek Sykulski, dr hab. Romuald Szeremietiew i inni.

Program studiów obejmować będzie blok przedmiotów:

 • Historia wojskowości i oręża polskiego;
 • Strategia;
 • Geneza, rozwój  i charakter współczesnych wojsk i  systemu obrony terytorialnej;
 • Aspekty organizacyjne i prawne oraz metody tworzenia i zarządzania stowarzyszeniami proobronnymi;
 • Organizacja lokalnych ćwiczeń sturktur obronnych i zarządzania kryzysowego;
 • Wybrane teorie zarządzania organizacjami pozarządowymi;
 • Metodyka nauczania i wychowania w procesie szkolenia w organizacjach pozarządowych;
 • Polityka obronna RP;
 • Projektowanie systemu informacyjnego struktur bezpieczeństwa terytorialnego;
 • Metodyka prowadzenia zajęć z młodzieżą (opcjonalnie w ramach zajęć uzyskanie uprawnień wychowawcy kolonijnego i kierownika akcji letniej);
 • Systemy obrony terytorialnej wybranych armii państw NATO;
 • Geopolityczne aspekty bezpieczeństwa terytorialnego;
 • Cele, funkcje, zadania i struktury współczesnych wojsk obrony terytorialnej;
 • Praktyka dydaktyczna;
 • Seminarium dyplomowe.

Informacja o kosztach dostepna w punkcie rekrutacyjnym:
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12
tel. 041 260 40 40, 260 40 41

Strona internetowa

Komentarze

komentarze

stat4u