Mocarstwa jądrowe

mocarstwa_nuklearne

Szkic prezentujący państwa posiadające broń jądrową współcześnie i w przeszłości, a także kraje prowadzące badania nuklearne. 

Komentarze

komentarze

stat4u