Leszek Sykulski

Leszek Sykulski

Leszek Sykulski – nauczyciel akademicki, dr nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (specjalność: geopolityka i geografia polityczna), historyk, podporucznik rezerwy Wojska Polskiego. Założyciel i honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, prezes stowarzyszenia Instytut Geopolityki, redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd Geopolityczny", założyciel i redaktor naczelny portalu Geopolityka.net. Pracował jako analityk ds. bezpieczeństwa międzynarodowego w Kancelarii Prezydenta RP w okresie prezydentury śp. Lecha Kaczyńskiego. 

 

 

Leszek Sykulski

stat4u