Leszek Sykulski, Aleksander Dugin. Myśl geopolityczna, Warszawa 2019. Ruszyła przedsprzedaż!

Dugin_3dNajbardziej kontrowersyjny współczesny rosyjski intelektualista.

Przez niektórych nazywany doradcą Władminira Putina.

Człowiek, którego książka o geopolityce jest podręcznikiem w rosyjskich akademiach wojskowych i w prestiżowych uczelniach cywilnych.

Aleksander Dugin. Filozof, ideolog, politolog. Były profesor Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego. Szara eminencja rosyjskich salonów. Lider ruchu eurazjańskiego. Autor kilku tysięcy publikacji (w tym ponad sześćdziesięciu książek), tłumaczonych na kilkadziesiąt języków obcych.

 

Monografia oparta na bogatej bazie źródłowej. Autor przeprowadził wywiad w Moskwie z samym Aleksandrem Duginem. Ponadto wykorzystał archiwalia, obszerne piśmiennictwo Dugina, wywiady z członkami ruchu eurazjańskiego w Rosji i w Polsce, wywiady z rosyjskimi ekspertami. W książce znajduje się sporo wypisów źródłowych w tłumaczeniu autora, które dotychczas nie były tłumaczone na polski.

Książka zajadle krytykowana przez analityków rządowych ośrodków eksperckich takich jak Ośrodek Studiów Wschodnich i Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, którzy wezwali nawet do jej nieczytania (!!!).

Screenshot at Jan 26 23-52-29

Książka dla każdego, kto chce poznać lepiej Rosję, rosyjską myśl geopolityczną i rosysjką kulturę strategiczną.

Monografia stawia odważne tezy o powiązaniach ruchu eurazjańskiego z rosysjskimi słuzbami specjalnymi. Wskazuje także na wiele elementów rosyjskiej strategii wobec Polski i Europy, w tym kierunki zainteresowania rosyjskich tajnych służb.

Sprawdź, czego boją się "elity analityczne" III RP.

 

  zamow
 

Komentarze

komentarze

stat4u