Instytut Geopolityki

Instytut GeopolitykiInstytut Geopolityki jest pozarządowym ośrodkiem naukowo-eksperckim, zorganizowanym w formie sieci naukowo-badawczej. Został założony 23 czerwca 2007 r. w Częstochowie w formie prawnej stowarzyszenia. Głównym celem IG jest prowadzenie projektów naukowych z zakresu geopolityki i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz działalność popularno-naukowa w zakresie spraw międzynarodowych. Głównym obszarem zainteresowania IG jest Europa Środkowo-Wschodnia i obszar byłego ZSRS. Instytut Geopolityki założył i kieruje nim nieprzerwanie od początku dr Leszek SykulskiNa zamówienie osób prawnych i fizycznych eksperci Instytutu przygotowują, specjalistyczne analizy, dotyczące głównego obszaru zainteresowań naszego ośrodka.  

Struktura organizacyjna IG obejmuje: władze – Zarząd i Referat Kontroli (organ nadzoru), Radę Naukową (organ doradczy),  Referat „Wschód” i Referat „Zachód” (organy naukowo-badawcze). Instytut jest wydawcą portalu Geopolityka.net, który jednocześnie stanowi jego oficjalną witrynę.

Przewodniczącym Rady Naukowej IG jest prof. dr hab. Piotr Eberhardt. Prezesem Zarządu IG jest dr Leszek Sykulski.

Instytut Geopolityki był założycielem i w latach 2008-2014 głównym sponsorem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Z inicjatywy IG rozpoczęto organizację cyklicznych konferencji naukowych pt. Zjazd Geopolityków Polskich. 

Dzięki aktywnej działalności naukowej i organizacyjnej Instytutu Geopolityki, m.in. w oparciu o zasady „otwartej nauki” (nieodpłatne udostępnianie szerokiemu gronu czytelników specjalistycznych publikacji na temat geopolityki), w krótkim czasie doszło do odrodzenia badań geopolitycznych w Polsce, zahamowanych w okresie 1945-1989. Z uwagi na sieciowy charakter organizacji, Instytut nie zalicza się do tzw. think tanków, pełniąc rolę pozakademickiego ośrodka naukowo-eksperckiego.

Patronem Instytutu Geopolityki i naszych głównych inicjatyw (niniejszego portalu oraz kwartalnika "Przegląd Geopolityczny") jest Stańczyk (ok. 1480-ok. 1560), nadworny błazen trzech królów Polski (Aleksander Jagiellończyk, Zygmunt I Stary, Zygmunt II August).

Stanczyk_Matejko

"Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony wobec straconego Smoleńska". 

Obraz pędzla Jana Matejki (1862 r.). Źródło: Galeria Malarstwa Polskiego. 

Motto: „Oto naści twoje wiosło, błądzący w odmętów powodzi, masz tu kaduceus polski, mąć nim wodę, mąć” (Stańczyk do Dziennikarza, "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego)

 

WYBRANE PROJEKTY INSTYTUTU GEOPOLITYKI

1. „Przegląd Geopolityczny”

Jednym z projektów naukowych Instytutu jest wydawanie recenzowanego kwartalnika pt. „Przegląd Geopolityczny” (ISSN 2080-8836). Czasopismo jest wpisane na listę czasopism punktowanych, prowadzoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kwartalnik porusza najważniejsze problemy współczesnej geopolityki, w tym przede wszystkim regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz zagadnienia metodologiczne związane z badaniem polityki globalnej. Strona: przeglad.org.

PG_logo_nowe

2. Portal „Geopolityka.net”

Jednym z projektów popularno-naukowych i eksperckich Instytutu jest wydawanie dziennika internetowego „Geopolityka.net”, przybliżającego tematykę naukową szerszemu gronu odbiorców, poprzez upowszechnianie artykułów naukowych i materiałów źródłowych oraz zamieszczaniu analiz i komentarzy, dotyczących bieżących spraw międzynarodowych, rozmów z ekspertami oraz materiałów popularno-naukowych.

geopolityka.net_logotyp2

3. „Biblioteka Instytutu Geopolityki”

Instytut Geopolityki prowadzi aktywną działalność wydawniczą poprzez własne wydawnictwo oraz dzięki podpisanym umowom z wydawnictwami komercyjnymi. Prowadzi także Księgarnię Geopolityczną, gdzie można nabyć wybrane tytuły, których nakład został wyczerpany. Instytut wdraża politykę „otwartej nauki”, starając się udostępniać nieodpłatnie wersje elektroniczne większości swoich publikacji.

ksiegarnia_logo

 

4. Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Jedną z inicjatyw naukowo-organizacyjnych Instytutu Geopolityki, mającą na celu popularyzację geopolityki jako paradygmatu badawczego, było utworzenie ogólnopolskiego towarzystwa naukowego, skupiającego czołowych badaczy tej dziedziny wiedzy. Podczas, zorganizowanego przez Instytut w październiku 2008 roku, I Zjazdu Geopolityków Polskich doszło do powołania Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Przez kolejne lata eksperci i współpracownicy IG organizowali struktury Towarzystwa w całym kraju, organizując szereg inicjatyw naukowych i popularyzatorskich, takich jak Zjazdy Geopolityków Polskich, czy konkurs "Książka Geopolityczna Roku". Obecnie obie organizacje są niezależne, ale ściśle współpracują w realizacji projektów naukowych. 

logo_PTG

zaw

 

Dane adresowe

Instytut Geopolityki

al. Pokoju 6 lok. 64

42-207 Częstochowa

 

NIP: 9492124651

REGON: 240798271

KRS: 0000291262

stat4u