Instytut Geopolityki

Instytut GeopolitykiInstytut Geopolityki jest pozarządowym ośrodkiem naukowo-eksperckim, zorganizowanym w formie sieci naukowo-badawczej. Został założony 23 czerwca 2007 r. w Częstochowie w formie prawnej stowarzyszenia. Głównym celem IG jest prowadzenie projektów naukowych z zakresu geopolityki i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz działalność popularno-naukowa w zakresie spraw międzynarodowych. Głównym obszarem zainteresowania IG jest Europa Środkowo-Wschodnia i obszar byłego ZSRS. Instytut Geopolityki założył i kieruje nim nieprzerwanie od początku dr Leszek SykulskiInstytut jest wydawcą portalu Geopolityka.net, który jednocześnie stanowi jego oficjalną witrynę.

Władze Instytutu Geopolityki  I  Eksperci Instytutu Geopolityki

Instytut Geopolityki był założycielem i w latach 2008-2014 głównym sponsorem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Z inicjatywy IG rozpoczęto organizację cyklicznych konferencji naukowych pt. Zjazd Geopolityków Polskich. 

Dzięki aktywnej działalności naukowej i organizacyjnej Instytutu Geopolityki, m.in. w oparciu o zasady „otwartej nauki” (nieodpłatne udostępnianie szerokiemu gronu czytelników specjalistycznych publikacji na temat geopolityki), w krótkim czasie doszło do odrodzenia badań geopolitycznych w Polsce, zahamowanych w okresie 1945-1989. 

Patronem Instytutu Geopolityki i naszych głównych inicjatyw (niniejszego portalu oraz kwartalnika "Przegląd Geopolityczny") jest Stańczyk (ok. 1480-ok. 1560), nadworny błazen trzech królów Polski (Aleksander Jagiellończyk, Zygmunt I Stary, Zygmunt II August).

Stanczyk_Matejko

"Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony wobec straconego Smoleńska". 

Obraz pędzla Jana Matejki (1862 r.). Źródło: Galeria Malarstwa Polskiego. 

Motto: „Oto naści twoje wiosło, błądzący w odmętów powodzi, masz tu kaduceus polski, mąć nim wodę, mąć” (Stańczyk do Dziennikarza, "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego)

 

WYBRANE PROJEKTY INSTYTUTU GEOPOLITYKI

1. „Przegląd Geopolityczny”

Jednym z projektów naukowych Instytutu jest wydawanie recenzowanego kwartalnika pt. „Przegląd Geopolityczny” (ISSN 2080-8836). Czasopismo jest wpisane na listę czasopism punktowanych, prowadzoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kwartalnik porusza najważniejsze problemy współczesnej geopolityki, w tym przede wszystkim regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz zagadnienia metodologiczne związane z badaniem polityki globalnej. Strona: przeglad.org.

PG_logo_nowe

2. Portal „Geopolityka.net”

Jednym z projektów popularno-naukowych i eksperckich Instytutu jest wydawanie dziennika internetowego „Geopolityka.net”, przybliżającego tematykę naukową szerszemu gronu odbiorców, poprzez upowszechnianie artykułów naukowych i materiałów źródłowych oraz zamieszczaniu analiz i komentarzy, dotyczących bieżących spraw międzynarodowych, rozmów z ekspertami oraz materiałów popularno-naukowych.

geopolityka.net_logotyp2

3. „Biblioteka Instytutu Geopolityki”

Instytut Geopolityki prowadzi aktywną działalność wydawniczą poprzez własne wydawnictwo oraz dzięki podpisanym umowom z wydawnictwami komercyjnymi. Prowadzi także Księgarnię Geopolityczną, gdzie można nabyć wybrane tytuły, których nakład został wyczerpany. Instytut wdraża politykę „otwartej nauki”, starając się udostępniać nieodpłatnie wersje elektroniczne większości swoich publikacji.

ksiegarnia_logo

 

4. Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Jedną z inicjatyw naukowo-organizacyjnych Instytutu Geopolityki, mającą na celu popularyzację geopolityki jako paradygmatu badawczego, było utworzenie ogólnopolskiego towarzystwa naukowego, skupiającego czołowych badaczy tej dziedziny wiedzy. Podczas, zorganizowanego przez Instytut w październiku 2008 roku, I Zjazdu Geopolityków Polskich doszło do powołania Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Przez kolejne lata eksperci i współpracownicy IG organizowali struktury Towarzystwa w całym kraju, organizując szereg inicjatyw naukowych i popularyzatorskich, takich jak Zjazdy Geopolityków Polskich, czy konkurs "Książka Geopolityczna Roku". Obecnie obie organizacje są niezależne, ale ściśle współpracują w realizacji projektów naukowych. 

logo_PTG

zaw

 

Dane adresowe

Instytut Geopolityki

al. Pokoju 6 lok. 64

42-207 Częstochowa

 

NIP: 9492124651

REGON: 240798271

KRS: 0000291262

stat4u