Dział: USA

Kamil Gołaś: Stosunki Rosja – NATO

Kamil Gołaś: Stosunki Rosja – NATO

Kamil Gołaś Stosunki Rosji z Sojuszem Północnoatlantyckim zajmują ważne miejsce w polityce bezpieczeństwa. Nie może być inaczej w przypadku kontaktów z najpotężniejszym sojuszem polityczno – wojskowym na świecie. Dla Federacji Rosyjskiej jest to tym ważniejsze, że jako „wielkie mocarstwo” pretendowała i pretenduje ona do odgrywania znaczącej roli w kwestiach bezpieczeństwa w Europie. Relacje tych dwóch podmiotów pełne były trudności, zmian, […]

Czytaj dalej ›
Konstanty Chodkowski: Między Wschodem a Zachodem. I kto ma (mógłby) mieć rację?

Konstanty Chodkowski: Między Wschodem a Zachodem. I kto ma (mógłby) mieć rację?

Konstanty Chodkowski Znalazłem w Internecie intrygujący tekst. Według źródła, jest to artykuł zamieszczony w wydaniu "New York Times" dnia 19 marca 2014 roku. Niestety, nie odnalazłem jego oryginalnej wersji, a jedynie rosyjski przekład, stąd zamieszczona poniżej wersja jest efektem mojego tłumaczenia z języka rosyjskiego (do czego doszło, że o amerykańskich artykułach dowiaduję się z rosyjskich źródeł). Artykuł napisany jest dość […]

Czytaj dalej ›
Benjamin Barber: Gdyby światem rządzili burmistrzowie

Benjamin Barber: Gdyby światem rządzili burmistrzowie

Wywiad redakcji portalu Nowa Politologia z Benjaminem Barberem. Nowa Politologia: W tym roku [2013] zostanie wydana Pana książka "Gdyby światem rządzili burmistrzowie". Jak Pan opisuje świat, którym zarządzają burmistrzowie?  Benjamin Barber: Zasadniczo opisuję świat rządzony przez państwa. Jest to świat dysfunkcjonalny, w którym nie rozwiązuje się międzynarodowych problemów, w którym państwa, zamiast współpracować, wciąż konkurują ze sobą, w którym problemy […]

Czytaj dalej ›
Robert Potocki, Marcin Wajda: Atlantyzm w geopolityce Roberta Kagana

Robert Potocki, Marcin Wajda: Atlantyzm w geopolityce Roberta Kagana

dr Robert Potocki, Marcin Wajda Polityka nieuchronnie spotyka się z geografią […]. Dlatego język […] geopolityczny z konieczności bazuje na […] geograficznym […], ale nazwom i podziałom […] nadaje własny, ideowy sens. Henryk Kiereś (2003) Współczesny atlantyzm[1] to niewątpliwie jeden z istotniejszych kluczy do zrozumienia geoglobalistyki[2], który stanowi zarazem zasadniczy fundament istnienia całej cywilizacji łacińskiej. Jednym z najbardziej znanych i […]

Czytaj dalej ›
Giedre Pranaityte: The Presidential Leadership of George W. Bush and its Impact on the Erosion of the Conservative Regime

Giedre Pranaityte: The Presidential Leadership of George W. Bush and its Impact on the Erosion of the Conservative Regime

Giedre Pranaityte Introduction The focus of scholarly attention in relation to the presidential leadership has recently shifted to “typological theorizing as a new approach to systematic comparison” (Bennet and Elman, 2006, 456). There are numerous attempts to develop a comprehensive system which would allow to examine different presidencies and styles of leadership by using clear patterns of evaluation. It would also […]

Czytaj dalej ›
stat4u