Dział: Geopolityka krytyczna

Jakub Potulski: Postmodern geopolitics

Jakub Potulski: Postmodern geopolitics

prof. Jakub Potulski The world that we have been witnessing is undergoing radical change, directly connected with the information revolution and transition from modern to the so-called postindustrial/postmodern society. The pace of these changes increases more and more, and influences every aspect of everyday life, including the functioning of every individual. It is thought that the mega-trends that our civilization […]

Czytaj dalej ›
Warto przeczytać: Geopolityka w świecie ponowoczesnym

Warto przeczytać: Geopolityka w świecie ponowoczesnym

Warto przeczytać: Jakub Potulski, Geopolityka w świecie ponowoczesnym, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2011.   KSIĄŻKĘ MOŻNA KUPIĆ TUTAJ.

Czytaj dalej ›
Geografia heavy metalu

Geografia heavy metalu

Materiały dydaktyczne Poniżej rycina obrazująca ilość zespołów heavy metalowych w poszczególnych krajach przypadających na 100 tys. mieszkańców.

Czytaj dalej ›
Jakub Potulski: Perspektywa feministyczna w geopolityce – geopolityka feministyczna

Jakub Potulski: Perspektywa feministyczna w geopolityce – geopolityka feministyczna

prof. dr hab. Jakub Potulski   Koniec tzw. zimnej wojny i rozpad Związku Radzieckiego – wschodniego wielkiego mocarstwa – spowodował załamanie się dotychczasowego ładu światowego, który zimna wojna spolaryzowała wokół konfliktu Wschód – Zachód. Upadek bloku wschodniego spowodował znaczące zmiany w ładzie międzynarodowym. Uznaje się, że uległy wówczas erozji podstawowe idee, myśli i struktury, które ukształtowały się w kolejnych fazach […]

Czytaj dalej ›
Jakub Potulski: Geopolityka jako krytyka społeczna

Jakub Potulski: Geopolityka jako krytyka społeczna

dr Jakub Potulski    Geopolityka nader rzadko jest utożsamiana z radykalnymi i krytycznymi podejściami w naukach społecznych, które nawiązując do tradycji marksistowskiej bądź też do tradycji szkoły frankfurckiej zajmują krytyczną postawę wobec istniejącej rzeczywistości społecznej, ekonomicznej, politycznej i kulturowej.

Czytaj dalej ›
stat4u