Archiwum dla: Listopad, 2013

Robert Potocki: Heartland Halforda Mackindera

Robert Potocki: Heartland Halforda Mackindera

dr Robert Potocki Jeden z najwybitniejszych anglosaskich geopolityków – sir Halford Mackinder – urodził się 15 lutego 1861 roku w miasteczku w Gainsborough w Lincolnshire. Pochodził z wielodzietnej, lekarskiej rodziny. Niebagatelny wpływ na jego przyszłe zainteresowania naukowe miał ojciec, ceniony w okolicy naukowiec, który uczył go postrzegania i interpretowania otaczającego świata oraz wuj Halford Hewitt, który zaszczepił w nim „ciekawość […]

Czytaj dalej ›
Mateusz Dudek: Mitteleuropa

Mateusz Dudek: Mitteleuropa

Mateusz Dudek Wzrost znaczenia mocarstw w polityce europejskiej oraz światowej na przełomie XIX i XX wieku wprowadził Niemcy na drogę imperializmu. Geografia oraz polityka niemiecka doprowadziły do wytworzenia oryginalnej koncepcji – Mitteleuropy, która w owym czasie  odegrała znacząca rolę w polityce europejskiej. Europa XIX- wieczna to kontynent stawiający czoła wielkim mocarstwom światowym na czele ze Stanami Zjednoczonymi. Imperialne sukcesy europejskich […]

Czytaj dalej ›
Kamil Gołaś: „Pragmatyczne partnerstwo” w stosunkach Federacji Rosyjskiej ze Stanami Zjednoczonymi

Kamil Gołaś: „Pragmatyczne partnerstwo” w stosunkach Federacji Rosyjskiej ze Stanami Zjednoczonymi

Kamil Gołaś Frustracja władz i społeczeństwa rosyjskiego spowodowana niespełnieniem nadziei tych podmiotów doprowadziła do stopniowego przewartościowania prozachodniego kierunku polityki zagranicznej Rosji. Rosjanie zauważyli spadek pozycji ich państwa na arenie międzynarodowej oraz w polityce Stanów Zjednoczonych. Zdecydowani byli temu przeciwdziałać, co doprowadziło do wykrystalizowania się koncepcji świata wielobiegunowego. W klasycznym układzie dwubiegunowym Rosja nie była w stanie konkurować ze Stanami Zjednoczonymi. W […]

Czytaj dalej ›
Partnerstwo Wschodnie – broszura MSZ

Partnerstwo Wschodnie – broszura MSZ

Materiały Poniżej zamieszczamy broszurę, opracowaną w trzech językach, poświęconą programowi "Partnerstwa Wschodniego", przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Pobranie po kliknięciu w baner. Źródło i fot.: eastern-partnership.pl

Czytaj dalej ›
Piotr Wilczyński: Geograficzny bieg dziejów

Piotr Wilczyński: Geograficzny bieg dziejów

dr Piotr L. Wilczyński Źródła koncepcji Wyrażenie „geograficzny bieg dziejów”, obecnie odbierane jako staroświeckie lub przestarzałe, w twórczości Wacława Nałkowskiego jest elementem charakterystycznym. Łączy ono w sobie dwie bliskie mu dziedziny: geografię, której poświęcił całe swoje życie, i historię, która stanowiła dla niego źródło informacji niezbędnych do wytłumaczenia zróżnicowania krajobrazowego. W klasycznym okresie rozwoju geografia była traktowana jako nauka bliska […]

Czytaj dalej ›
stat4u