Archiwum dla: Wrzesień, 2013

Polityka energetyczna Turkmenistanu

Polityka energetyczna Turkmenistanu

Konrad Gadera Dzięki bogatym zasobom surowców energetycznych, państwa Azji Środkowej mogą w przyszłości stać się liderami w dziedzinie międzynarodowego handlu paliwami kopalnymi. Bogate złoża sprawiają, iż powoli na pozycję regionalnego lidera w kwestii eksportu gazu wyrasta Turkmenistan. Obecnie kilka państw rywalizuje o dostęp do ogromnych źródeł gazu spoczywającego w granicach terenu kontrolowanego przez rząd w Aszchabadzie. W ciągu ostatnich kilku […]

Czytaj dalej ›
Radosław Domke: Azjatycka szachownica w ujęciu Kishore Mahbubaniego

Radosław Domke: Azjatycka szachownica w ujęciu Kishore Mahbubaniego

dr Radosław Domke W niniejszym studium autor pragnie się odnieść do tez i opinii znanego singapurskiego dyplomaty Kishore Mahbubaniego[1] zawartych w jego najnowszej rozprawie: Nowa półkula azjatycka[2], konfrontując jego poglądy ze zdaniem innych geopolityków i politologów. Jego rozprawa jest raczej punktem odniesienia do przemyśleń i analiz na temat roli i znaczenia Azji w XXI stuleciu. W żadnym wypadku piszący nie […]

Czytaj dalej ›
Roman Dmowski: Doktryna i realizm w polityce

Roman Dmowski: Doktryna i realizm w polityce

Roman Dmowski Przedruk z: „Przegląd Wszechpolski”, 1904, nr 8. W przekonaniu publicystów ugodowych – o ile ono jest szczerym, nie rozstrzygamy – nasza myśl polityczna skazana jest na przerzucanie się z jednego skrajnego stanowiska na drugie. Albo rewolucja i konspiracja, dążenie do zdobycia niepodległości za pomocą zbrojnego powstania w bliższym lub dalszym czasie – albo wyrzeczenie się wszelkich aspiracji do […]

Czytaj dalej ›
Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej

Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej

Kamil Gołaś 2 listopada 1993 r. Rada Bezpieczeństwa zaaprobowała doktrynę wojenną, która została wprowadzona w życie dekretem prezydenta. Dokument składa się z trzech podstawowych części: założenia polityczne doktryny wojennej, podstawy wojskowe doktryny wojennej, wojskowo – techniczne i gospodarcze podstawy doktryny wojennej. Doktryna za priorytet uważa zapobieganie wojnom metodami pokojowymi, środkami polityczno – dyplomatycznymi, gospodarczymi, wspólnym działaniem społeczności międzynarodowej. Rosja nie […]

Czytaj dalej ›
Gene Sharp jako ideolog ruchu nonviolent

Gene Sharp jako ideolog ruchu nonviolent

Michał Szymuś   Historia pamięta dużo różnych bitew, wojen i rewolucji, które wybuchały ze słusznych moralnie pobudek, lub też w sprawach całkiem błahych. Wiele z nich było prowadzonych w sposób niezwykle krwawy, z wykorzystywaniem brutalnych metod i bez poszanowania strony przeciwnej, a i tak nie przyniosły one satysfakcjonujących rezultatów na zbyt długi czas. Ten stan rzeczy nie był do przyjęcia […]

Czytaj dalej ›
stat4u