Archiwum dla: Sierpień, 2013

Rosyjska polityka zagraniczna: koncepcja pragmatycznego konsensusu

Rosyjska polityka zagraniczna: koncepcja pragmatycznego konsensusu

Kamil Gołaś Koncepcja pragmatycznego konsensusu bywa nazywana również koncepcją multipolarnego ładu światowego oraz „dynamicznej równowagi”. Została ona przedstawiona przez Jewgienija Primakowa na 51. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Uważał on, że najkorzystniejszy dla Rosji jest policentryczny ład na świecie. W takim środowisku Federacja, choć znacznie osłabiona, mogłaby odgrywać znacząca rolę. Jej położenie na styku wszystkich ważniejszych ośrodków siły na świecie umożliwiałoby  […]

Czytaj dalej ›
Idea wieczystego pokoju. Część II

Idea wieczystego pokoju. Część II

Adam Klonek W wstępie Kant zwraca uwagę na to jak w jego czasach absurdalną jest idea wiecznego pokoju („Autor dzieła traktu­jącego o współczesności świadom jest tego, iż polityk zajmujący się praktyką prędzej w sobie samym znajdzie upodobanie i będzie spoglądał na tego, kto zajmuje się teorią, jako na szkolnego pedanta, którego jałowe rozważania nie są wprawdzie niczym niebezpiecznym, wszelako pań­stwu […]

Czytaj dalej ›
Mateusz Hudzikowski: Perskie imperium – część II

Mateusz Hudzikowski: Perskie imperium – część II

dr Mateusz Hudzikowski Następcą Cyrusa II Wielkiego został jego syn – Kambyzes II. Jeszcze za życia swego ojca zdobywał doświadczenie władając Babilonem, po jego śmierci przyłączył do swojego imperium Egipt (dzięki wywiadowi, który uzyskał od Greków służących w armii faraona istotne informacje oraz pomocy Ismaelitów – Arabów, którzy wybudowali ze skór zwierzęcych wodociągi przez pustynię!) i prawdopodobnie również Etiopię, choć […]

Czytaj dalej ›
Darmowy kurs on-line pisania tekstów naukowych na Uniwersytecie Stanforda

Darmowy kurs on-line pisania tekstów naukowych na Uniwersytecie Stanforda

Informacje naukowe 22 września br. rusza bezpłatny internetowy kurs pisania tekstów naukowych, organizowany przez Uniwersytet Stanforda. Kurs potrwa dwa miesiące (zakończenie jest przewidziane na 22 listopada br.) i jest adresowany do wszystkich zainteresowanych poprawą swoich umiejętności w zakresie tworzenia artykułów naukowych. Jedynym wymogiem jest swoboda w posługiwaniu się językiem angielskim. Mają być wykorzystywane praktyczne przykłady i ćwiczenia. Przedstawiciele nauk społecznych […]

Czytaj dalej ›
Następna dekada w polityce USA

Następna dekada w polityce USA

dr Andrzej Zapałowski Recenzja: George Friedman, Następna Dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy, Wydawnictwo Literackie Kraków 2012, ss. 307. Kolejna książka George Friedmana „Następna Dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy”, omawia politykę Stanów Zjednoczonych wobec poszczególnych regionów świata, rzecz by można w odniesieniu do obszarów mogących wpłynąć na geopolityczny układ sił w świecie. Autor rozważa potęgę USA w odniesieniu do […]

Czytaj dalej ›
stat4u